Yüzde problemleri

30 un %60 değeri 30*60/100 = 18 olur.
Başarısız olanlar = 30-18 = 12 olur.

12 nin %25 i ; 12*25/100 = 43 olur.

Cevap 3

1 Beğeni

1 Beğeni