Yüzde problemleri

Doğru Cevap:

ml

%60+%45=%105. %5 lik kısım her ikisinide okuyor
%55 lik kısım sadece A gazetesi okuyor ve sayıları 22. 22 = %55 ise %5 lik kısım 2 kişiye denktir
Cevabımız 2